Solid gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen.
Wij beschermen uw privacy op de volgende manieren:

Uw persoonlijke gegevens worden onder geen enkele voorwaarde aan derden gegeven, verkocht of afgestaan.
We stellen deze uitsluitend aan derden ter beschikking die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling (zoals het koerierbedrijf).

Uw gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.

Uw transactiegegevens worden versleuteld over internet verstuurd zodat afluisteraars geen kans krijgen.

Als klant kan u enkel geselecteerde promotionele e-mails ontvangen over het aanbod van Solid.
Als u geen berichten meer wilt ontvangen van Solid, dan kunt u zich te allen tijde uitschrijven door heel eenvoudig de uitschrijflink onderaan de mails aan te klikken of door een mail te sturen naar info@solid.eu.
Wij sturen u dan geen mailings of nieuwsbrieven meer.

Als u ons uw telefoonnummer hebt meegedeeld zal u alleen door ons bedrijf telefonisch gecontacteerd worden als dit nodig is om u te informeren over die vragen of bestellingen die u aangevraagd hebt.

Als u ons uw GSM-nummer via het web meedeelt, zal u alleen tekstberichten (SMS/MMS/ed) van ons bedrijf ontvangen als dit nodig is om u te informeren over die vragen of bestellingen die u aangevraagd hebt.

Bij de formulieren op onze website wordt steeds aangegeven welke velden verplicht en welke velden optioneel in te vullen zijn.
We gebruiken uw gegevens niet om u te contacteren voor andere doeleinden zonder uw toestemming.

Als u een bestelling plaatst bij Solid kunnen we de volgende gegevens van u vragen:

Uw naam, adres en telefoonnummer.
Deze gegevens gebruiken we om de bezorging van uw product correct af te handelen.

Uw e-mailadres, zodat we u op de hoogte kunnen houden van uw bestelling.

Betalingsinformatie, zoals uw kredietkaart- of bankrekeningnummer.
Deze gegevens gebruiken we om uw bestelling veilig af te ronden.

In geval van fouten in de adres-, facturatie- of andere persoonlijke gegevens, kan Solid niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om aan zijn verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld de levering of de berichtgeving).
U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van het wachtwoord dat aan uw gebruikersprofiel is gekoppeld.
Onder 18 jaar kan deze website enkel gebruikt worden mits toestemming van ouder of voogd.
Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy beleid.
In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.


Cookies
Om uw winkelmandje op te kunnen slaan, maken wij gebruik van een zogenaamd cookie.

Deze wordt alleen binnen één sessie opgeslagen - zodra u uw browser afsluit, is het weer verwijderd.

Net als alle webshops houden we bovendien door middel van een cookie bij welke pagina's worden bezocht en hoe intensief onderdelen van Solid worden gebruikt.
Zo kunnen we onze site nog beter aanpassen aan uw wensen.
Wij gebruiken deze gegevens nadrukkelijk niet om een profiel van onze bezoekers samen te stellen.

Cookies Beheren

U kunt bepalen welke cookie categorieën u toelaat. Deze keuze werd u aangeboden bij het eerste bezoek aan de website. U kunt uw persoonlijke voorkeuren voor deze website aanpassen door te klikken op volgende link:

Mijn persoonlijke cookievoorkeuren aanpassen


Verwijderen of wijzigen van gegevens
Wenst u uw gegevens in te kijken?

Of wenst u dat Solid uw gegevens verwijdert uit zijn systeem of wijzigt?
Dien uw verzoek in via email naar info@solid.eu, zo kunnen we dit snel afhandelen.

 
Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”).
Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.
De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uwIP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.


U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.
Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


Veiligheid
Solid heeft de nodige maatregelen genomen om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.
Met behulp van SSL (beveiligde server) worden de transactiegegevens versleuteld over internet verstuurd. 

Algemeen beleid inzake verwerking van persoonsgegevens
Deze tekst licht toe waarom en hoe wij persoonsgegevens van externen verwerken.
Deze verwerking gebeurt conform de Europese Verordening 2016/679, beter bekend als de GDPR (of: AVG).

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door:

SOLID BV
INDUSTRIEPARK 8
8587 SPIERE
BTW BE 0475.877.446

Dit beleid richt zich tot:

Onze klanten en prospecten en hun personeel;
Onze leveranciers en hun personeel;
Alle personen waarmee wij in het kader van onze activiteiten in contact komen, het weze via onze website, via persoonlijke contacten, op beurzen, door het schriftelijk of telefonisch aanvragen van informatie, door het invullen van onze sollicitatieformulieren of door het plaatsen van spontane sollicitaties,...

Wij verwerken uw gegevens uitsluitend in het kader van onze gebruikelijke bedrijfsactiviteiten: facturatie en boekhouding, het voeren van promotie en publiciteit, het onderhouden van de klanten- en leveranciersgegevens, het verbeteren van onze producten en diensten, het aanleggen van een wervingsreserve,…
Wij beperken ons steeds tot die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van bovenstaande doelstellingen.
Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, functie, personalia,…
Die gegevens verkrijgen wij van u door het invullen van onze contactformulieren, door het inschrijven op onze nieuwsbrieven,… of doordat u ons deze zelf spontaan bezorgt, vb. per mail.
Doordat u ons deze gegevens bezorgt, geeft u aan dat u ons toestemming geeft deze gegevens te verwerken.

Daarnaast verzamelen wij ook gegevens over het surfgedrag op onze website.
Voor meer info dienaangaande kan u hier ons beleid raadplegen.
De rechtsgronden voor de verwerking van deze gegevens zijn naar gelang van het geval: het uitvoeren van de overeenkomst die ons bindt, onze gerechtvaardigde belangen als onderneming en in voorkomend geval de uitdrukkelijke toestemming die u ons geeft voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is.
Wij nemen alle technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens adequaat te beschermen.
Uw persoonsgegevens worden – behoudens uw uitdrukkelijke toestemming – niet doorgegeven aan derden.
Uw gegevens kunnen echter – zelfs zonder uw uitdrukkelijke toestemming – wel worden doorgegeven aan andere afdelingen, onderdelen of bedrijven van onze bedrijvengroep, of aan overheidsinstanties die zich op een wettelijke basis kunnen beroepen.

In het kader van contracten voor cloud services is het steeds mogelijk dat gegevens worden opgeslagen op servers in derde landen (buiten de EU).
In dat geval zorgen wij er voor dat de provider van die diensten gevestigd is in een derde land met een adequaat beschermingsniveau of dat er met die provider een overeenkomst wordt gesloten ter bescherming van de rechten van de betrokkenen.
U heeft ten allen tijde de mogelijkheid uw rechten ter zake uit te oefenen en uw persoonsgegevens:

In te kijken;
Te laten verbeteren of beperken;
Te laten overdragen;
Of te laten verwijderen.

Daartoe neemt u contact op met info@solid.eu of per post op bovenvermeld adres.
Bij elke vraag tot inzage, wijziging of schrapping moet u een bewijs leveren van uw identiteit.
Indien u het niet eens bent met de manier waarop uw persoonsgegevens in dit kader worden verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te Brussel.